лист 12- 22 мм ст 3

лист 12- 22 мм ст 3  

лист 12- 22 мм ст 3 - 20

Цена: 1 грн за тонна